“พวกเราไปเรียนแต่งหน้ากันเถอะ” ประโยคนี้เป็นประโยคที่นิยมมากในยุคที่ใครๆ ก็ต้องการความดูดี ความสวยงาม  ด้วยที่ความสวยงาม เป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะเมื่อเกิดความสวยงามในร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็น ใบหน้า เส้นผม รูปร่าง การแต่งการ สิ่งเหล่านี้ เมื่อเป็นความงดงามย่อมก่อให้เกิดความแรงดึงดูดต่อบุคคลอื่นรอบกายเรา   ความงามจึงเป็นสิ่งที่เรียกการยอมรับในสังคม ทำให้เรามีที่ยืนในสังคมเป็นที่รัก ที่สนใจต่อบุคคลรอบข้างเรา  และด้วยปัจจัยพื้นฐานที่อยากให้สังคมยอมรับในความเป็นตัวเราด้วยความงามนี้แหละ คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความต้องการ  และเมื่อเกิดความต้องการก็ย่อมก่อให้เกิดตลาดนั้นเอง

“ตลาด” เป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าเพื่อก่อให้รายได้แก่ผุ้เป็นเจ้าของสินค้า  ซึ่งสินค้าในยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่จับต้องได้เหมือนในอดีตต่อไป  แต่สินค้าในยุคนี้ รวมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั้นก็คือความรู้  เมื่อคนหนึ่งคนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอมนำมาซึ่งรายได้ รายได้ที่มาจากการถ่ายทอดความรู้จากสมอง จากน้ำมือเราไปสู้คนอีกคน และคนนั้นก็ให้เงินตรามาเป็นสิ่งตอบแทน  การสอนจึงเป็นการหารายได้อย่างหนึ่งในยุคนี้  และแน่นอน เมื่อความอยากสวย อยากดูดี เป็นความต้องการของผู้คนในยุคนี้  การเรียนแต่งหน้า  จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างมากมาย คอร์สเรียนแต่งหน้ารายเล็ก รายใหญ่ เกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น  ผู้เรียนบางรายก็อยากเรียนเพื่อมาแต่งหน้าให้กับตัวเอง  ผู้เรียนบางรายก็เรียนเพื่อจะเอาไปต่อยอด นำไปก่อเป็นอาชีพให้กับตน  ทุกคนต่างนิยมที่จะเรียน และเรียน แต่กลับลืมปัจจัยของความเป็นตลาด  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในรายได้

ความเป็นตลาดที่สมบูรณ์  ต้องประกอบด้วย 4P  นั้น ก็คือ 1. Product   2. Price  3. Place และ
4. Promotion  การที่สินค้าของเราจะประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ให้กับผู้ขายได้อย่างมั่นคงต้องไม่ลืม คำว่า 4P  แต่ทุกวันนี้  ทุกคนต่างหันไปสนใจที่จะเรียนแต่งหน้า  แต่ลืม ว่า เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรแล้ว
สิ่งต่อไปคือ ตลาด คุณจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจที่จะมาเรียน มารับการถ่ายทอดความรู้จากคุณ ในเมื่อคุณก็พึ่งเรียนจบคอร์ส  คุณจะเปิดร้านสอนแต่งหน้าทันที โดยคุณลืม คำว่า  Product ของตลาดการสอน ซึ่ง Product ในตลาดนี้ คือ ความรู้ของคุณ  ผู้บริโภคจะก้าวเข้ามาเรียนกับคุณได้ เขาต้องรู้จักคุณ รู้จักในความเก่งของคุณเสียก่อน นั้นคือ ความเป็น Product ที่ดี และการเป็น Product ที่ดี นี้ล่ะ ที่จะสร้าง Price  ที่ดี  ส่วน Place และ. Promotion จะตามมา เมื่อ Product ดีแล้ว หรือบางทีในตลาดแห่งความรู้นี้ Place และ. Promotion ก็ไม่จำเป็นเลย หากคุณมี Product ที่ดี ดังนั้น หากคุณอยากรวยจากการสอนแต่งหน้า คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะเก่งแต่งหน้า เก่งจนทุกๆ คน รู้จัก นั้นล่ะ คือ หนทางแห่งความร่ำรวยในตลาดสายนี้