makeup-msvรวมภาพแต่งหน้าทำผมรับปริญญาวันซ้อมใหญ่ และวันรับจริงของน้องๆ มศวค่ะ Congratulations!!! พี่วียินดีด้วยกับความสำเร็จของน้องๆทุกคนค่ะ

makeup-msv4

makeup-msv2 makeup-msv3

makeup-msv1